Hore

Kde je najviac oxidu uhličitého a ako sa mení jeho objem v atmosfére počas roka?

Kde je najviac oxidu uhličitého a ako sa mení jeho objem v atmosfére počas roka?

Oxid uhličitý patrí spolu s metánom k tzv. skleníkovým plynom, ktoré sa najviac podieľajú na globálnej zmene klímy. Kolísanie objemu oxidu uhličitého v atmosfére je z dlhodobého aj krátkodobého (ročného) hľadiska prirodzené. V dávnej minulosti sa jeho objem výrazne menil napr. vplyvom intenzívnej sopečnej činnosti, ľadovými dobami a pod. Jeho prudký nárast v poslednom storočí zapríčinený ľudskými aktivitami je však z historického hľadiska predsa len výnimočný. Zdroje oxidu uhličitého môžeme sledovať aj pomocou špeciálnej mapy, ktorá zobrazuje jeho koncentráciu v jednotlivých oblastiach sveta v priebehu jedného roka. Na mape vidieť, že vypúšťanie obrovského množstvo oxidu uhličitého sa viaže najmä na priemyselné oblasti severnej pologule. Zaujímavým je výrazný pokles jeho koncentrácie v atmosfére počas letných mesiacov, keď je jeho veľká časť viazaná vegetáciou. Unikátnu časozbernú a komentovanú mapu koncentrácie oxidu uhličitého v priebehu roka si môžete pozrieť na tomto odkaze. Mapa je dostupná aj v podobe videa na webstránke NASA.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť