Hore

Kde je najviac oxidu uhličitého a ako sa mení jeho objem v atmosfére počas roka?

Kde je najviac oxidu uhličitého a ako sa mení jeho objem v atmosfére počas roka?

Oxid uhličitý patrí spolu s metánom k tzv. skleníkovým plynom, ktoré sa najviac podieľajú na globálnej zmene klímy. Kolísanie objemu oxidu uhličitého v atmosfére je z dlhodobého aj krátkodobého (ročného) hľadiska prirodzené. V dávnej minulosti sa jeho objem výrazne menil napr. vplyvom intenzívnej sopečnej činnosti, ľadovými dobami a pod. Jeho prudký nárast v poslednom storočí zapríčinený ľudskými aktivitami je však z historického hľadiska predsa len výnimočný. Zdroje oxidu uhličitého môžeme sledovať aj pomocou špeciálnej mapy, ktorá zobrazuje jeho koncentráciu v jednotlivých oblastiach sveta v priebehu jedného roka. Na mape vidieť, že vypúšťanie obrovského množstvo oxidu uhličitého sa viaže najmä na priemyselné oblasti severnej pologule. Zaujímavým je výrazný pokles jeho koncentrácie v atmosfére počas letných mesiacov, keď je jeho veľká časť viazaná vegetáciou. Unikátnu časozbernú a komentovanú mapu koncentrácie oxidu uhličitého v priebehu roka si môžete pozrieť na tomto odkaze. Mapa je dostupná aj v podobe videa na webstránke NASA.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku