Hore

Köppenova klasifikácia podnebia Afriky

Köppenova klasifikácia podnebia Afriky

Köppenova klasifikácia podnebia je najrozšírenejšou klasifikáciou podnebia. Je pomenovaná podľa svojho autora – nemeckého klimatológa Wladimira Köppena, ktorý ju vytvoril už v roku 1884. Klasifikácia rozoznáva 5 hlavných klimatických pásiem s 11 základnými klimatickými typmi. Klimatické pásma sú značené veľkými písmenami A,B,C,D,E a klimatické typy malými písmenami. Klasifikácia je vytvorená podľa rozloženia teploty vzduchu a atmosférických zrážok vo vzťahu k vegetácii. Základná mapa sveta Köppenovej klasifikácie podnebia je dostupná na tomto odkaze. Tentoraz by som však chcel upriamiť pozornosť na interaktívne spracovanie klimatickej mapy Afriky, ktoré som objavil v galérii mapových príbehov (Story Maps) od ESRI.  Každý klimatický typ je na mape reprezentovaný konkrétnym miestom, ktorého podnebie je stručne opísané. Predstavu ako jednotlivé klimatické typy Afriky vyzerajú, pomáhajú utvoriť aj fotografie. K podnebiu Afriky nájdete na Lepšej geografii spracovanú aj prezentáciu. Na súvisiacu tému rastlinstva a živočíšstva Afriky si zas môžete zahrať aj kvíz.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť