Hore

Západný Balkán pod nadvládou Osmanskej ríše

Západný Balkán pod nadvládou Osmanskej ríše

V dejinách Slovenska sú nezmazateľne zapísaní aj Turci. Prvýkrát prenikli na naše územie v roku 1529, kedy sa objavujú pri Čuňove a Rusovciach. O rok nato sa dostali aj na Považie až k Trnave, Topoľčanom, Piešťanom, Leviciam, Vrábľom, Bojniciam či Hronskému Beňadiku. Prvá bitka na našom území sa odohrala v roku 1552 pri Plášťovciach, neskôr sa dostali až do Fiľakova, ba vyplienili aj obce v Štiavnických vrchoch. Habsburgovci získali Fiľakovo, Divín, Sečany, Modrý Kameň, ale aj Novohrad či Ostrihom naspäť až v rámci takzvanej pätnásťročnej vojny v rokoch 1593 – 1606. Viac sa o Turkoch na Slovensku dočítate napríklad v tomto článku. Oveľa intenzívnejšia bola prítomnosť Osmanskej ríše na Balkáne. Napokon, jej kultúrny vplyv tam v mnohých regiónoch môžeme vidieť dodnes. Trvanie tureckej nadvlády nad oblasťou západného Balkánu zobrazuje mapa nižšie (zdroj). Kým Slavónia bola v područí sultánov okolo 150 rokov, Bosna, Kosovo, Albánsko či Macedónsko i viac ako štyri storočia.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť