Hore

Západný Balkán pod nadvládou Osmanskej ríše

Západný Balkán pod nadvládou Osmanskej ríše

V dejinách Slovenska sú nezmazateľne zapísaní aj Turci. Prvýkrát prenikli na naše územie v roku 1529, kedy sa objavujú pri Čuňove a Rusovciach. O rok nato sa dostali aj na Považie až k Trnave, Topoľčanom, Piešťanom, Leviciam, Vrábľom, Bojniciam či Hronskému Beňadiku. Prvá bitka na našom území sa odohrala v roku 1552 pri Plášťovciach, neskôr sa dostali až do Fiľakova, ba vyplienili aj obce v Štiavnických vrchoch. Habsburgovci získali Fiľakovo, Divín, Sečany, Modrý Kameň, ale aj Novohrad či Ostrihom naspäť až v rámci takzvanej pätnásťročnej vojny v rokoch 1593 – 1606. Viac sa o Turkoch na Slovensku dočítate napríklad v tomto článku. Oveľa intenzívnejšia bola prítomnosť Osmanskej ríše na Balkáne. Napokon, jej kultúrny vplyv tam v mnohých regiónoch môžeme vidieť dodnes. Trvanie tureckej nadvlády nad oblasťou západného Balkánu zobrazuje mapa nižšie (zdroj). Kým Slavónia bola v područí sultánov okolo 150 rokov, Bosna, Kosovo, Albánsko či Macedónsko i viac ako štyri storočia.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť