Hore

Ktoré európske štáty vychovali najviac nositeľov Nobelovej ceny?

Ktoré európske štáty vychovali najviac nositeľov Nobelovej ceny?

Nobelova cena je ocenenie každoročne udeľované za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Prvýkrát boli Nobelove ceny udeľované v roku 1901. Od roku 1902 väčšinu cien odovzdáva švédsky kráľ počas slávnostného večera, ktorý sa koná vždy 10. decembra, v deň výročia Nobelovej smrti, v Štokholme.

Slovensko patrí medzi väčšinu štátov sveta, ktoré sa nemôžu pochváliť žiadnym nositeľom Nobelovej ceny. Najväčší počet laureátov pochádza z USA. Ako to však vyzerá po prepočte na počet obyvateľov? Na prvom mieste by bolo Švajčiarsko s počtom 32,2 nositeľa Nobelovej ceny na 10 mil. obyvateľov. V tesnom závese by nasledovalo Švédsko, Island a Nórsko, USA by sa s 10,8 nositeľmi Nobelovej ceny na 10 mil. obyv. prepadlo na úroveň Nemecka alebo Francúzska.

Mapu, ktorá zobrazuje už spomínaný prepočet počtu nositeľov Nobelovej ceny na počet obyvateľov, si môžete pozrieť nižšie. Jej autorom je Jakub Marian, na ktorého webstránke nájdete aj množstvo ďalších máp. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať