Hore

Prvá moderná geologická mapa sa zrodila pred 200 rokmi

Prvá moderná geologická mapa sa zrodila pred 200 rokmi

Geologické mapy, ktoré podávajú podrobné informácie o priestorovom rozšírení a orientácii hornín na kartografickom podklade, sú dnes už neodmysliteľným zdrojom nášho poznania o Zemi. Bežného smrteľníka bez geologického vzdelania na nich zaujme najmä pestrá farebnosť (geologická mapa SR, alebo jej interaktívna verzia s mierkou až do 1:10 000). Za vôbec najstaršiu zachovanú geologickú mapu sa považuje tzv. Turínsky papyrus. Pochádza z obdobia cca 1150 p.n.l. a zobrazuje výskyt ložísknerastných surovín. Mapou, ktorá znamenala revolučnú zmenu v tvorbe geologických máp a preto sa považuje za prvú modernú mapu svojho druhu je A Declination of the Strata of England and Wales with Part of Scotland (mala rozmery až 2,6 m x 1,8m). V roku 1815 ju po rokoch terénneho výskumu a zberu údajov skompletizoval William Smith. Ako syn kováča z Oxfordshire, ktorý sa už v ôsmich rokoch stal sirotou, vychodil len dedinskú školu. Už v detstve zbieral fosílie, neskôr sa zamestnal pri stavbe vodných kanálov a hľadaní nových uhoľných ložísk. Pri tvorbe geologických máp využíval metódu, v ktorej sú jednotlivé horniny zobrazené rozdielnou farbou, ich vek zas tieňovaním (intenzitou). Ako jeden z prvých presadzoval teóriu, že hĺbkové rozvrstvenie hornín súvisí s ich vekom. Čím sú horniny umiestnené hlbšie, tým sú staršieho pôvodu (s výnimkami, ktoré vzniknú vrásnením). Viac sa o mape dočítate tu alebo tu.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť