Hore

Prvá moderná geologická mapa sa zrodila pred 200 rokmi

Prvá moderná geologická mapa sa zrodila pred 200 rokmi

Geologické mapy, ktoré podávajú podrobné informácie o priestorovom rozšírení a orientácii hornín na kartografickom podklade, sú dnes už neodmysliteľným zdrojom nášho poznania o Zemi. Bežného smrteľníka bez geologického vzdelania na nich zaujme najmä pestrá farebnosť (geologická mapa SR, alebo jej interaktívna verzia s mierkou až do 1:10 000). Za vôbec najstaršiu zachovanú geologickú mapu sa považuje tzv. Turínsky papyrus. Pochádza z obdobia cca 1150 p.n.l. a zobrazuje výskyt ložísknerastných surovín. Mapou, ktorá znamenala revolučnú zmenu v tvorbe geologických máp a preto sa považuje za prvú modernú mapu svojho druhu je A Declination of the Strata of England and Wales with Part of Scotland (mala rozmery až 2,6 m x 1,8m). V roku 1815 ju po rokoch terénneho výskumu a zberu údajov skompletizoval William Smith. Ako syn kováča z Oxfordshire, ktorý sa už v ôsmich rokoch stal sirotou, vychodil len dedinskú školu. Už v detstve zbieral fosílie, neskôr sa zamestnal pri stavbe vodných kanálov a hľadaní nových uhoľných ložísk. Pri tvorbe geologických máp využíval metódu, v ktorej sú jednotlivé horniny zobrazené rozdielnou farbou, ich vek zas tieňovaním (intenzitou). Ako jeden z prvých presadzoval teóriu, že hĺbkové rozvrstvenie hornín súvisí s ich vekom. Čím sú horniny umiestnené hlbšie, tým sú staršieho pôvodu (s výnimkami, ktoré vzniknú vrásnením). Viac sa o mape dočítate tu alebo tu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť