Hore

Pokrok, alebo odvrátená strana urbanizácie?

Pokrok, alebo odvrátená strana urbanizácie?

Čína zaznamenáva najväčšiu vnútornú migráciu v dejinách ľudstva. Kým v roku 1950 žilo v mestách len okolo 10 percent Číňanov, v roku 2030 to bude už viac ako 60 percent (graf). Urbanizácia je prirodzenou súčasťou ekonomického rozvoju ktorejkoľvek krajiny, v Číne silnejšia o to viac, že podlieha centrálnemu riadeniu a je plánovaná. Mestský človek je nielen prospešnejší pre priemysel, služby a má lepší prístup k vzdelaniu, ale stáva sa najmä konzumentom produkovaných statkov. Vytvorenie silného domáceho trhu je jednou z kľúčových súčastí rozvoja čínskej ekonomiky. Rýchly rast mestských oblastí Číny má za následok dramatické zmeny v spôsobe života obyvateľov, v kvalite životného prostredia a v krajinnom ráze, ktorý sa mení na nepoznanie. Príkladom je aj fotografia nových štvrtí mesta Hefei vo východnej Číne. Len toto jedno mesto, o ktorom z nás len málokto kedy počul, má viac obyvateľov ako celé Slovensko. Ryžové polia to majú, zdá sa, už spočítané.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť