Hore

Pokrok, alebo odvrátená strana urbanizácie?

Pokrok, alebo odvrátená strana urbanizácie?

Čína zaznamenáva najväčšiu vnútornú migráciu v dejinách ľudstva. Kým v roku 1950 žilo v mestách len okolo 10 percent Číňanov, v roku 2030 to bude už viac ako 60 percent (graf). Urbanizácia je prirodzenou súčasťou ekonomického rozvoju ktorejkoľvek krajiny, v Číne silnejšia o to viac, že podlieha centrálnemu riadeniu a je plánovaná. Mestský človek je nielen prospešnejší pre priemysel, služby a má lepší prístup k vzdelaniu, ale stáva sa najmä konzumentom produkovaných statkov. Vytvorenie silného domáceho trhu je jednou z kľúčových súčastí rozvoja čínskej ekonomiky. Rýchly rast mestských oblastí Číny má za následok dramatické zmeny v spôsobe života obyvateľov, v kvalite životného prostredia a v krajinnom ráze, ktorý sa mení na nepoznanie. Príkladom je aj fotografia nových štvrtí mesta Hefei vo východnej Číne. Len toto jedno mesto, o ktorom z nás len málokto kedy počul, má viac obyvateľov ako celé Slovensko. Ryžové polia to majú, zdá sa, už spočítané.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť