Hore

Ako súvisí výskyt biómov s teplotou a zrážkami?

Ako súvisí výskyt biómov s teplotou a zrážkami?

Biómy (typy krajín) vo svete patria k základným učivám geografie už na základnej škole. Kde rastú tropické dažďové lesy, kde sa rozprestierajú trávnaté savany či stepi, kde krajinu pokrýva tajga a pod.? Žiaci pracujú klasicky s mapou, prípadne tvoria 3D modely vybraného biómu. Rozumejú však závislosti rozšírenia biómov od zrážok a teploty (priemerné ročné hodnoty)? Výbornou pomôckou na pochopenie spomínaného vzťahu sú schémy, ako tá nižšie. Vyzerať však môžu rôzne – pozrite si niekoľko príkladov (12345). Ak by vám v schéme chýbali exaktné hodnoty zrážok a teplôt, siahnite po grafe z Wikipedie. Rozmiestnenie biómov vo svete je možné spoznávať aj v Google Earth. Stačí, ak si stiahnete a spustíte túto mapovú vrstvu, pri ktorej v programe zaškrtnete zobrazenie Terrestrial Biomes. Pre deti môžu byť zaujímavými aj jednoduché hry, v ktorých si môžu vytvárať rôzne biómy a priraďovať k nim ich obyvateľov – Build a Biome alebo Habitat Maker.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť