Hore

Rieky sveta na prehľadnej mape

Rieky sveta na prehľadnej mape

Pri pohľade do máp môže byť skúmanie riek neraz ťažkým orieškom. Strácajú sa medzi ostatnými geografickými prvkami, alebo sú na mape vyznačené len tie najhlavnejšie. Všetkých, ktorí by sa radi pozreli práve na rieky, preto určite poteší interaktívna mapa riek sveta. Jej výhodou je možnosť približovania a vzďaľovania mapy, počas ktorého sa mení aj množstvo na mape zobrazených riek, prípadne možnosť meniť podkladovú mapu. Od bieleho podkladu, na ktorom je riečna sieť najviditeľnejšia, až po satelitné snímky, ktoré zas dávajú prehľad o povrchu, či využívaní krajiny. Mapa sa dá spustiť aj v režime celej obrazovky a môže slúžiť ako výborná didaktická pomôcka pri učivách venovaných vodstvu jednotlivých svetadielov a regiónov. 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii