Hore

Schengen je nepriepustný ako nikdy predtým

Schengen je nepriepustný ako nikdy predtým

Utečenecká kríza sa označuje aj ako najväčšia výzva Európskej únie od jej vzniku. Ohrozeným je najmä jeden z najväčších výdobytkov modernej Európy, ktorým sú otvorené hranice v rámci Schengenského priestoru. Starší z nás si ešte pamätajú Železnú oponu, mladší budú zo života s hraničnými kontrolami pravdepodobne prekvapení. Nečudo, voľný pohyb osôb a tovaru považujú za samozrejmosť. Pozrite si mapu, ktorá znázorňuje fragmentáciu Schengenského priestoru zavádzaním dočasných hraničných kontrol medzi jeho členskými štátmi. V plnom rozlíšení ju nájdete na tomto odkaze. Podrobnejšia analýza súčasného stavu je dostupná v článku na www.polgeonow.com.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku