Hore

Schengen je nepriepustný ako nikdy predtým

Schengen je nepriepustný ako nikdy predtým

Utečenecká kríza sa označuje aj ako najväčšia výzva Európskej únie od jej vzniku. Ohrozeným je najmä jeden z najväčších výdobytkov modernej Európy, ktorým sú otvorené hranice v rámci Schengenského priestoru. Starší z nás si ešte pamätajú Železnú oponu, mladší budú zo života s hraničnými kontrolami pravdepodobne prekvapení. Nečudo, voľný pohyb osôb a tovaru považujú za samozrejmosť. Pozrite si mapu, ktorá znázorňuje fragmentáciu Schengenského priestoru zavádzaním dočasných hraničných kontrol medzi jeho členskými štátmi. V plnom rozlíšení ju nájdete na tomto odkaze. Podrobnejšia analýza súčasného stavu je dostupná v článku na www.polgeonow.com.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť