Hore

Kartografia Inuitov

Kartografia Inuitov

Mapy môžu mať veľa podôb. Medzi najstaršie známe patrí napr. mapa z Babylonu na hlinenej tabuľke. Papierové mapy s presným zakreslením topografie vyžadujú relatívne vyspelé technológie a rozvinutú kartografiu. Mapy sú však kľúčovým zdrojom informácií o krajine a preto by nás nemalo prekvapiť, že vznikali aj v technologicky menej vyspelých spoločnostiach. Ich vzhľad nezodpovedá našej predstave o mapách, čo je však podstatné, svoj účel plnili. Krásnym príkladom takýchto máp sú inuitské mapy z Grónska (angl. Ammassalik wooden maps). Sú vyrezané z kúskov naplaveného dreva a ich najznámejšie exempláre zobrazujú územie grónskeho východného pobrežia. Do Európy ich zo svojej expedície priviezol Gustav Holm na konci 19. storočia. V súčasnosti sú vystavené v Grónskom národnom múzeu v hlavnom meste Nuuk. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať