Hore

Kartografia Inuitov

Kartografia Inuitov

Mapy môžu mať veľa podôb. Medzi najstaršie známe patrí napr. mapa z Babylonu na hlinenej tabuľke. Papierové mapy s presným zakreslením topografie vyžadujú relatívne vyspelé technológie a rozvinutú kartografiu. Mapy sú však kľúčovým zdrojom informácií o krajine a preto by nás nemalo prekvapiť, že vznikali aj v technologicky menej vyspelých spoločnostiach. Ich vzhľad nezodpovedá našej predstave o mapách, čo je však podstatné, svoj účel plnili. Krásnym príkladom takýchto máp sú inuitské mapy z Grónska (angl. Ammassalik wooden maps). Sú vyrezané z kúskov naplaveného dreva a ich najznámejšie exempláre zobrazujú územie grónskeho východného pobrežia. Do Európy ich zo svojej expedície priviezol Gustav Holm na konci 19. storočia. V súčasnosti sú vystavené v Grónskom národnom múzeu v hlavnom meste Nuuk. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť