Hore

Sever proti juhu – ako ekonomika rozdeľuje Taliansko

Sever proti juhu – ako ekonomika rozdeľuje Taliansko

Výrazné ekonomické rozdiely medzi regiónmi Slovenska sú častou témou spoločenských diskusií aj “zlej krvi”, keď bohatšie regióny obviňujú chudobnejšie z lenivosti a závislosti a chudobnejšie tie bohatšie zas z prílišnej koncentrácie bohatstva, sebestrednosti a nezáujmu o perifériá. V skutočnosti sú výrazné rozdiely v ekonomickej sily jednotlivých regiónov bežnými naprieč takmer všetkými štátmi sveta – Európa nie je výnimkou (pozrite si mapy a grafy na úrovni NUTS2). Kým u nás prechádza hranica ekonomickej vyspelosti viac-menej zo západu na východ, v Taliansku má jednoznačný severojužný prechod. Rozdiel v priemerných ročných príjmoch na hlavu je medzi severom a juhom Talianska aj viac ako dvojnásobný. Viac detailov môžete preskúmať pomocou interaktívnej mapy na tomto odkaze.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku