Hore

Sídliská z UNESCO – ako Berlín udával trend v bývaní

Sídliská z UNESCO – ako Berlín udával trend v bývaní

Na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO nenájdeme len množstvo unikátnych historických stavieb a lokalít, ale aj industriálne a urbanistické pamiatky, ktoré boli pre vývoj ľudstva natoľko dôležité (prelomové), že si zaslúžia špeciálnu ochranu. Patria medzi ne dokonca aj sídliská, ktoré si väčšinou nespájame s niečím architektonicky alebo krajinársky hodnotným. Poľský Nikiszowiec sme si predstavili už dávnejšie. Funkcionalistické bytové komplexy Berlína (článok s fotografiami) môže byť ďalším príkladom. Vybudované počas Weimarskej republiky medzi rokmi 1910 až 1933 boli zhmotnením súdobých predstáv o modernom a cenovo dostupnom bývaní pre masy. Celkovo šesť sídlisk zapísaných v UNESCO leží v rôznych štvrtiach Berlína, pričom sa každé z nich vyznačuje svojou unikátnou architektúrou. Ich urbanistické a architektonické riešenie sa stalo vzorom pre viaceré stavebné projekty na celom svete. Pri pohľade na príklady funkcionalistickej architektúry zo Slovenska sa človek neubráni pocitu, že kus Berlínu nájdeme aj u nás (porovnajte napr. tento dom a kúpeľný dom Palace v Sliači). 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť