Hore

Sídliská z UNESCO – ako Berlín udával trend v bývaní

Sídliská z UNESCO – ako Berlín udával trend v bývaní

Na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO nenájdeme len množstvo unikátnych historických stavieb a lokalít, ale aj industriálne a urbanistické pamiatky, ktoré boli pre vývoj ľudstva natoľko dôležité (prelomové), že si zaslúžia špeciálnu ochranu. Patria medzi ne dokonca aj sídliská, ktoré si väčšinou nespájame s niečím architektonicky alebo krajinársky hodnotným. Poľský Nikiszowiec sme si predstavili už dávnejšie. Funkcionalistické bytové komplexy Berlína (článok s fotografiami) môže byť ďalším príkladom. Vybudované počas Weimarskej republiky medzi rokmi 1910 až 1933 boli zhmotnením súdobých predstáv o modernom a cenovo dostupnom bývaní pre masy. Celkovo šesť sídlisk zapísaných v UNESCO leží v rôznych štvrtiach Berlína, pričom sa každé z nich vyznačuje svojou unikátnou architektúrou. Ich urbanistické a architektonické riešenie sa stalo vzorom pre viaceré stavebné projekty na celom svete. Pri pohľade na príklady funkcionalistickej architektúry zo Slovenska sa človek neubráni pocitu, že kus Berlínu nájdeme aj u nás (porovnajte napr. tento dom a kúpeľný dom Palace v Sliači). 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii