Hore

Neft Daslari – mesto v Kaspickom mori

Neft Daslari – mesto v Kaspickom mori

Vo vzdialenosti desiatok kilometrov od pobrežia Kaspického mora sa z jeho vôd vynára jedno z najpodivuhodnejších sídiel na Zemi. Azerbajdžanské mesto Neft Daslari bolo vybudované na umelých ostrovoch a sieti ropných platforiem. Dnes ho obýva okolo 3000 obyvateľov. Mosty s celkovou dĺžkou viac ako 300 km prepájajú jeho jednotlivé časti do funkčného celku, ktorý vyzerá ako zo sci-fi filmu. Práve v Azerbajdžane sa začala písať novodobá história ťažby ropy. Moderná ťažba začala v roku 1870 po obsadení územia Rusmi. V období prvej svetovej vojny zabezpečovali azerbajdžanské ropné polia až 75 percent z celkovej produkcie cárskeho Ruska. Ťažbe ropy v Azerbajdžane sa venuje aj výborný český dokument Zdroj. Počiatky Neft Daslari vyrástli na potopených lodiach, medzi nimi bol aj jeden z prvých ropných tankerov vôbec. Sídlo sa časom rozrástlo a jeho súčasťou boli okrem poschodových obytných domov aj také vymoženosti ako futbalové ihrisko, knižnica, kino, kúpele, zeleninové záhrady a park so stromami. Potrebná zem bola, pochopiteľne, privezená z pevniny. Po rozpade Sovietskeho zväzu a otvorení nových ropných polí v iných lokalitách začalo Neft Deslari pomaly upadať. Niektoré z jeho častí sú v súčasnosti už opustené a ponechané napospas moru. Zaujímavosťou je, že už od čias ZSSR je návšteva sídla pre cudzincov  takmer nemožná. Neft Deslari preto ostáva zahalené rúškom tajomstva. Nie je možné ho dokonca priblížiť ani v Google Maps. Viac fotografií a videí si môžete pozrieť tu alebo tu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť