Hore

Spoznajte lokality Natura 2000 na Slovensku

Spoznajte lokality Natura 2000 na Slovensku

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Slovenské lokality Natura 2000 môžete spoznať cez interaktívnu mapu od Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Mapa všetkých európskych lokalít je dostupná na tomto odkaze.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať