Hore

Spoznajte najkrajšie námestia Európy v mapovom príbehu

Spoznajte najkrajšie námestia Európy v mapovom príbehu

Pýchou urbanizmu európskych historických miest boli odnepamäti námestia. Práve tam sa koncentroval život, kultúrne a obchodné aktivity. Bývať na námestí bola výsada a symbol prepych. Ktoré z vami navštívených námestí vás zaujali najviac? Niektoré z nich sa možno dostali aj do výberu najkrajších námestí Európy, o ktorých pojednáva pekne spracovaný mapový príbeh. V interaktívnej podobe si ho môžete pozrieť na tomto odkaze. Ak ste učiteľ a privítali by ste mapovú aktivitu venovanú pôdorysom sídiel a námestí na Slovensku, vyskúšajte mapu, ktorú som dávnejšie vytvoril v prostredí Google Tour Builder.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať