Hore

Štátna vlajka ako dielo prírody

Štátna vlajka ako dielo prírody

Štátne vlajky majú svoju históriu, príbeh a symboliku (pozrite si výbornú webstránku). Nejde len o náhodnú kombináciu farieb a vzorov, ako by sa mohol niekto domnievať. Motív niektorých vlajok vyzerá, akoby sa inšpiroval prírodou. Priamy súvis tam však hľadať netreba, ide skôr len o milú náhodu. Je tomu tak v prípade Litvy (viď fotografia), alebo aj v prípade štátnej vlajky Estónska. Ktoré ďalšie vlajky by bolo možné nájsť v prírode týmto spôsobom?   

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť