Hore

Štátna vlajka ako dielo prírody

Štátna vlajka ako dielo prírody

Štátne vlajky majú svoju históriu, príbeh a symboliku (pozrite si výbornú webstránku). Nejde len o náhodnú kombináciu farieb a vzorov, ako by sa mohol niekto domnievať. Motív niektorých vlajok vyzerá, akoby sa inšpiroval prírodou. Priamy súvis tam však hľadať netreba, ide skôr len o milú náhodu. Je tomu tak v prípade Litvy (viď fotografia), alebo aj v prípade štátnej vlajky Estónska. Ktoré ďalšie vlajky by bolo možné nájsť v prírode týmto spôsobom?   

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii