Hore

Anglicko, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo. Táto mapa vám ujasní pojmy

Anglicko, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo. Táto mapa vám ujasní pojmy

Úrad geodézie, kartografie a katastra poslal v apríli tohto roku viacerým médiám list, v ktorom upozorňuje na nesprávne používanie oficiálneho názvu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Úrad, ktorý dohliada aj na správne používanie geografických názvov, spomenul dokonca až možnosť pokuty. Snahám o správne používanie názvov sa dá rozumieť, v tomto prípade sa však na pílu tlačilo predsa len prisilno. Používanie názvu Veľká Británia na celé územie Spojeného kráľovstva je bežnou praxou aj v zahraničí (aj veľvyslanectvo sa nazýva British Embassy), i keď to nie je fakticky správne. Ako je to teda?  Spletitosť Britských ostrovov vysvetľuje názorná mapa, ktorá je zároveň peknou ukážkou využitia Vennovho diagramu. Prípadne si pozrite aj video.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť