Hore

Anglicko, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo. Táto mapa vám ujasní pojmy

Anglicko, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo. Táto mapa vám ujasní pojmy

Úrad geodézie, kartografie a katastra poslal v apríli tohto roku viacerým médiám list, v ktorom upozorňuje na nesprávne používanie oficiálneho názvu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Úrad, ktorý dohliada aj na správne používanie geografických názvov, spomenul dokonca až možnosť pokuty. Snahám o správne používanie názvov sa dá rozumieť, v tomto prípade sa však na pílu tlačilo predsa len prisilno. Používanie názvu Veľká Británia na celé územie Spojeného kráľovstva je bežnou praxou aj v zahraničí (aj veľvyslanectvo sa nazýva British Embassy), i keď to nie je fakticky správne. Ako je to teda?  Spletitosť Britských ostrovov vysvetľuje názorná mapa, ktorá je zároveň peknou ukážkou využitia Vennovho diagramu. Prípadne si pozrite aj video.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať