Hore

Step, na ktorej sa pásli mamuty

Step, na ktorej sa pásli mamuty

Na mamutoch nie je fascinujúca len ich veľkosť a spôsob života, ale aj skutočnosť, že posledné z nich žili na Wrangelovom ostrove ešte pred menej ako 4000 rokmi. To znamená, že obývali Zem spoločne s vtedy už vyspelými starovekými civilizáciami. Dodnes nie je vyjasnené, či mamuty vymreli v dôsledku klimatických zmien alebo či ich vyhynutie spôsobili ľudia ich lovom. Mamuty nachádzali svoj domov v kedysi najrozsiahlejšom bióme Zeme – tzv. mamutej stepi, ktorá sa rozprestierala v širokom pásme od Španielska až po Kanadu. Vyznačovala sa chladným a suchým podnebím. Ich rozloha sa vplyvom globálnych zmien klímy po poslednej ľadovej dobe neustále zmenšovala, až sa pred cca 10 až 15-tisíc rokmi stratili takmer úplne (mapa). Ak by sme dnes hľadali krajinu, ktorá by sa ponášala na niekdajšiu domovinu mamutov, našli by sme ju v regióne strednej Ázie medzi pohorím Altaj a Bajkalským jazerom. Vedecké rekonštrukcie biómu a peľové analýzy dokazujú, že ak by sa ľudstvu v budúcnosti podarilo naklonovať a opätovne priniesť na svetlo sveta mamuta, vypustiť do voľnej prírody by sa mohol práve tu. Podobu mamutej stepi zachytáva aj fotografia krajiny v panve Ubs Nur, ktorá sa rozprestiera na pomedzí Mongolska a republiky Tuva.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť