Hore

Step, na ktorej sa pásli mamuty

Step, na ktorej sa pásli mamuty

Na mamutoch nie je fascinujúca len ich veľkosť a spôsob života, ale aj skutočnosť, že posledné z nich žili na Wrangelovom ostrove ešte pred menej ako 4000 rokmi. To znamená, že obývali Zem spoločne s vtedy už vyspelými starovekými civilizáciami. Dodnes nie je vyjasnené, či mamuty vymreli v dôsledku klimatických zmien alebo či ich vyhynutie spôsobili ľudia ich lovom. Mamuty nachádzali svoj domov v kedysi najrozsiahlejšom bióme Zeme – tzv. mamutej stepi, ktorá sa rozprestierala v širokom pásme od Španielska až po Kanadu. Vyznačovala sa chladným a suchým podnebím. Ich rozloha sa vplyvom globálnych zmien klímy po poslednej ľadovej dobe neustále zmenšovala, až sa pred cca 10 až 15-tisíc rokmi stratili takmer úplne (mapa). Ak by sme dnes hľadali krajinu, ktorá by sa ponášala na niekdajšiu domovinu mamutov, našli by sme ju v regióne strednej Ázie medzi pohorím Altaj a Bajkalským jazerom. Vedecké rekonštrukcie biómu a peľové analýzy dokazujú, že ak by sa ľudstvu v budúcnosti podarilo naklonovať a opätovne priniesť na svetlo sveta mamuta, vypustiť do voľnej prírody by sa mohol práve tu. Podobu mamutej stepi zachytáva aj fotografia krajiny v panve Ubs Nur, ktorá sa rozprestiera na pomedzí Mongolska a republiky Tuva.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku