Hore

Vydajte sa po stopách Alexandra Von Humboldta

Vydajte sa po stopách Alexandra Von Humboldta

Alexander Von Humboldt patrí k najvýznamnejším prírodným vedcom v dejinách a keby žil dnes, určite by bol celebritou. Škoda, že sa mu na slovenských školách nedostáva zaslúženej pozornosti – nepochybujeme o tom, že aj dnešná generácia by ho mala za riadneho týpka. Považuje sa za zakladateľa modernej geografie a kvôli výskumu precestoval takmer celý svet – navštívil Južnú a Strednú Ameriku, Rusko, Ural, Altaj, Kaspické more. Na ceste po Južnej Amerike sa istý čas plavil na Darwinovej lodi BeagleAko prvý dokázal z pozorovania jednotlivých javov vytvoriť celkový obraz. Pri výskume zistil ubúdanie magnetickej intenzity od magnetických pólov smerom k rovníku, popísal studený juhoamerický prúd (nazvaný po ňom ako Humboldtov alebo tiež Peruánsky prúd), príčiny pasátov, zmeny teploty s narastajúcou výškou, povahu zemetrasení, spoznal reťaze vnútroázijského pásma a určil vyše 3000 druhov nových rastlín. Položil základy k náuke o vulkanizme, zemskom magnetizme a zemepise rastlinstva. Prvý použil pri výskume barometrické metódy merania výšok. Dokázal tiež, že rôzne formy života sú podmienené polohou. Dosť aj na desať životov. Spoznať ten jeho bližšie a vydať sa po jeho stopách na juhoamerickej expedícii, môžete aj vďaka výborne spracovanému mapovému príbehu, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať