Hore

Spoznajte Afriku pomocou interaktívneho atlasu

Spoznajte Afriku pomocou interaktívneho atlasu

Afrika nie je štát, napriek tomu k nej tak často pristupujeme. Na mýty o Afrike poukazuje tento článok, dostupná je aj kompletná príručka so vzdelávacími aktivitami. V porovnaní s Európou je Afrika neuveriteľne rôznorodá a pestrá. Kým u nás môžeme hovoriť o národných štátoch, v Afrike je niečo také celkom výnimočné. Tisíce národov a etník sa v procese delenia Afriky európskymi mocnosťami ocitlo v umelo vytvorených štátnych útvaroch (ako sa o tom dá učiť v škole), z ktorých mnohé boli už od počiatku odsúdené na neúspech. Špecifikám afrického kontinentu môžeme lepšie porozumieť aj štúdiom máp. O to viac, ak sa pozrieme do atlasu, ktorý obsahuje stovky tematických máp. A práve takým je interaktívny online atlas AfricaMap od Harvard University. Mapy si v ňom môžete vzájomne prekrývať, meniť ich priehľadnosť a hľadať tak medzi nimi súvislosti, ktoré neraz prekvapia. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku