Hore

Spoznajte Afriku pomocou interaktívneho atlasu

Spoznajte Afriku pomocou interaktívneho atlasu

Afrika nie je štát, napriek tomu k nej tak často pristupujeme. Na mýty o Afrike poukazuje tento článok, dostupná je aj kompletná príručka so vzdelávacími aktivitami. V porovnaní s Európou je Afrika neuveriteľne rôznorodá a pestrá. Kým u nás môžeme hovoriť o národných štátoch, v Afrike je niečo také celkom výnimočné. Tisíce národov a etník sa v procese delenia Afriky európskymi mocnosťami ocitlo v umelo vytvorených štátnych útvaroch (ako sa o tom dá učiť v škole), z ktorých mnohé boli už od počiatku odsúdené na neúspech. Špecifikám afrického kontinentu môžeme lepšie porozumieť aj štúdiom máp. O to viac, ak sa pozrieme do atlasu, ktorý obsahuje stovky tematických máp. A práve takým je interaktívny online atlas AfricaMap od Harvard University. Mapy si v ňom môžete vzájomne prekrývať, meniť ich priehľadnosť a hľadať tak medzi nimi súvislosti, ktoré neraz prekvapia. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť