Hore

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny sa zameriava na uvedomenie si dôležitosti elektrickej energie pre každodenný život modernej spoločnosti. Žiaci sa oboznámia s rôznymi druhmi elektrickej energie podľa spôsobu jej výroby. Analyzujú pozitíva aj negatíva produkcie elektrickej energie a v prípadovej štúdii skúmajú environmentálne, ekonomické a sociálne dopady najväčšej vodnej elektrárne sveta Tri rokliny v Číne. V reflexii vložia získané poznatky do kontextu Slovenskej republiky. 

Ilustračná fotografia (zdroj)

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Ďalšie materiály k téme