Hore

Človeče – pouč sa! (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Človeče – pouč sa!, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Aktivita sa venuje téme globalizácie poľnohospodárstva a dôsledkov tohto javu. Žiaci v nej budú, formou rolovej hry, diskutovať k téme lokálnych a dovozových potravín. Dozvedia sa tiež viac o globalizovanosti dnešného poľnohospodárstva a to, ako sme, ako spotrebitelia, vzájomne prepojení s výrobcami potravín, ale i ľuďmi a ekosystémami vo vzdialených častiach sveta.

negatívny vplyv poľnohospodárstva
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť