Hore

Človeče – pouč sa! (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Človeče – pouč sa!, ktorú stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Aktivita sa venuje téme globalizácie poľnohospodárstva a dôsledkov tohto javu. Žiaci v nej budú, formou rolovej hry, diskutovať k téme lokálnych a dovozových potravín. Dozvedia sa tiež viac o globalizovanosti dnešného poľnohospodárstva a to, ako sme, ako spotrebitelia, vzájomne prepojení s výrobcami potravín, ale i ľuďmi a ekosystémami vo vzdialených častiach sveta.

negatívny vplyv poľnohospodárstva
Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku