Hore

Vojna na Ukrajine v karikatúrach

Žijeme dejiny a na Ukrajine sa píše história. Otázkou pre učiteľov už nie je či, ale ako by mali prebiehajúcu vojnu vo vyučovaní reflektovať. Metodické odporúčania, ktoré pre učiteľov ponúkajú návrhy aktivít, spracoval Štátny pedagogický ústav. Je vhodné sa s nimi oboznámiť a inšpirovať sa. Na posledných stranách odporúčaní nájdete aj aktivitu, ktorá pracuje s prejavom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a je vhodnou pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a SŠ. Pre rovnakú vekovú kategóriu žiakov je vhodná aj práca s karikatúrami, ktorú vám predstaví tento článok.

Kontext karikatúry: Volodymyr Zelenskyj nadaboval do ukrajinčiny medvedíka Paddingtona (video). Už zľudovený výrok zas pochádza od ukrajinských obrancov Hadieho ostrova. Odpovedali ním ruskej vojnovej lodi na výzvy vzdať sa (viac info tu).

S karikatúrami ako obrazovým zdrojom informácií sa najčastejšie pracuje na dejepise. Podrobný opis práce s historickými karikatúrami nájdete na tomto odkaze.  Metodické spracovanie konkrétnej vyučovacej hodiny dejepisu, ktorá sa venuje obrazom ideológií v časoch studenej vojny je zas dostupné na stránke dejepis21.cz. Materiál je desivo aktuálny aj v súčasnosti.

Na geografii, ale aj iných vyučovacích predmetoch (občianska náuka, etická výchova, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra) môžete so žiakmi pracovať aj s aktuálnymi karikatúrami, ktoré reflektujú vojnu na Ukrajine, Putinove kroky, reakcie Západu a pod. Ako zdroj kvalitných karikatúr vám poslúžia nasledovné stránky. Čerpať však môžete, samozrejme aj z iných zdrojov:

autor: Ahmad Rahma, zdroj: cartoonmovement.com

Aktivitu môžete realizovať tak, že žiakom vopred vyberiete určitý počet vhodných karikatúr, ktoré im vytlačíte na prácu do skupín, alebo ich so žiakmi zdieľate a oni s nimi pracujú na počítačoch, tabletoch alebo smartfónoch. Môžete však uprednostniť aj alternatívu, že žiakom poskytnete len vyššie uvedené adresy stránok a žiaci si v nich prezerajú karikatúry podľa vlastného výberu a záujmu. Karikatúry na stránky každý deň pribúdajú a ich počet rýchlo narastá. Preto zvážte, ktorý spôsob práce je pre vašich žiakov vhodnejším.

A ako konkrétne s karikatúrami pracovať? Možností je viacero a využili sme ich už aj v našej staršej aktivite Covid-19 v karikatúrach. Metodicky podrobne spracovaný návod na prácu s karikatúrami vo výučbe, je v angličtine dostupný v tomto článku. Spracovanie aktivity s karikatúrami, ktoré sa venujú priamo vojne na Ukrajine, je zas dostupné na choices.edu, kde tvorí súčasť komplexnej metodiky s názvom The Ukraine Crisis. Relatívne jednoduché úlohy pre žiakov môžu vyzerať napríklad takto:


1. Pozorne si pozri jednotlivé karikatúry.

2. Vyber si z nich tri, ktoré ťa najviac zaujali. Každej z nich vymysli názov.

3. Opíš ako na teba karikatúry pôsobia, čo v tebe vyvolávajú?

4. Každú z troch vybraných karikatúr analyzuj podľa tabuľky. Pokús sa zistiť a pri každej karikatúre opíš, aký symbolizmus, vizuálne metafory, zveličenie a stereotypizáciu využívajú.

5. Čo je hlavným posolstvom karikatúr, čo nimi chceli autor povedať (perspektíva a tón v tabuľke)?

6. Na čom je založený humor na jednotlivých karikatúrach (ak je v nich obsiahnutý)?

7. Aké konkrétne poznatky musí mať človek (kontext, dejinné udalosti, postavy…), aby dokázal týmto karikatúram porozumieť a dekódoval v nich použitý symbolizmus a metafory?

8. Pokús sa navrhnúť vlastnú kresbu (karikatúru) o vojne na Ukrajine, utečeneckej vlne, solidarite s Ukrajincami a podobne. Ak nevieš kresliť, skús ju aspoň načrtnúť, alebo slovne opíš, z čoho by sa skladala a ako by vyzerala.

Autor: Miguel Morales Madrigal, Zdroj: cartoonmovement.com
Zdroj: cagle.com

Zadanie úloh pre žiakov a tabuľku s opisom jednotlivých súčastí karikatúry si stiahnete cez odkazy nižšie. Sú dostupné aj ako dokumenty, ktoré si môžete ľubovoľne editovať.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť

Ďalšie materiály k téme