Hore

Poloha, povrch a vodstvo Európy (mapové hry)

Ak hľadáte mapové hry, pomocou ktorých by si žiaci precvičili svoje vedomosti o polohe, povrchu a vodstve Európy, tu ich nájdete všetky pekne pokope. Odkaz na článok zdieľajte so žiakmi a umožnite im tak hrať sa aj doma.

rieky Európy hra

Aké sú v Európe ostrovy, polostrovy, moria či zálivy? Všetko na jednej mape nájdete v tejto hre vytvorenej v Purpose Games. Najlepší žiaci ju zvládli na 100-percent pod 50-sekúnd. Európskym moriam sa venuje táto mapová hra na Toporopa.eu (v češtine). Vyskúšať môžete aj ostrovy, polostrovy alebo úžiny. Samostatnú hru pre moria nájdete na Seterre (v slovenčine) aj v českých slepých mapách.

povrch Európy mapa hra

Povrchu Európy sa venuje táto komplexná hra. Pohoria si môžete precvičiť aj v Toporope, Hory sú dostupné aj tu. Vyskúšať môžete aj netradičnú mapovú hru o sopkách.

Európskym riekam sa venujú mapové hry na Seterre, Toporope aj na slepých mapách (úroveň 1, úroveň 2). Samostatnú hru o jazerách nájdete zas tu. Zaujímavou výzvou môže byť aj táto hra.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii