Hore

Ako motivovať žiakov? Dajte im možnosť výberu

Na svetových a regionálnych TED konferenciách vystúpilo už mnoho učiteľov, ktorých prednášky sa oplatí vypočuť. Inšpirujú, motivujú, nadchýnajú svojim zápalom pre učenie a deti, odkrývajú rozmanitosť spôsobov a metód, ktoré môžeme na vyučovaní využívať, ale často nám chýba odvaha. Pozrite si prednášku (v prípade potreby si v nej zapnite anglické titulky), v ktorej učiteľ Joe Ruhl hovorí o dvoch základných predpokladoch úspešného učenia, ktorými sú láska k tomu, čo učíte a láska k deťom. Ponúka aj jednoduchú radu na zvýšenie motivácie a zapojenia žiakov – dávajte im možnosť výberu. Čo najčastejšie a v čo najrozmanitejších podobách. Všetci robia na tom istom, ale každý trochu inak. Veď napokon, každý z nás je iný a one size does not fit all.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku