Hore

Surfujte s nami – sprievodca webom (nielen) pre učiteľa

Surfujte s nami – sprievodca webom (nielen) pre učiteľa

Všetko je na nete. Z celkového množstva informácií si k nám však často nájdu cestu aj tie, ktoré sú skôr príťažou (informačným balastom) ako obohatením. Bez prehľadu o kvalitných webstránkach zo svojho fachu sa dnes už nezaobíde prakticky žiadny odborník. Učitelia nie sú výnimkou. Ako mať prehľad o weboch, ktoré stoja za to a nestráviť ich hľadaním priveľa času? 

Pomôcť vám môže pravidelná rubrika Surfujte s nami, ktorou prispievam do časopisu Dobrá škola už od roku 2013. Každé vydanie obsahuje štyri až päť tipov na vybrané stránky, ktoré potešia nielen učiteľov, ale aj rodičov školopovinných detí, študentov a ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o vzdelávanie.

Už viac ako 30 vydaní obsahuje spolu približne 150 tipov rôzneho zamerania a charakteru – odkazy na metodické príručky pre jednotlivé predmety, návrhy bádateľsky orientovaného vyučovania, technológie využiteľné vo vzdelávaní a pod. Niekoľko z nich môžete spoznať v krátkom výbere nižšie (webstránky spustíte kliknutím na ich názov).  Všetky ďalšie nájdete v online archíve Dobrej školy.

trello.com

 

Máte chaos vo svojich úlohách, plánoch a povinnostiach? Urobte si poriadok s webovou aplikáciou Trello, s ktorou budete pracovať efektívnejšie a prehľadnejšie, čo vám môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti. Trello je aj ideálnym pomocníkom pri spolupráci, riešení projektov a uplatnenie nájde aj v škole (viac možností jeho využitia v škole je opísaných tu). Funguje na jednoduchom princípe nástenky, na ktorú pripínate lístočky do stĺpcov (kategórií), čím sa veci stávajú prehľadnými.

streetlaw.eu

 
V ostatnom čase sa z úlohy občianskej výchovy vo vzdelávaní stala celospoločenská téma. Tešme sa tomu. Možno je to šanca konečne ju premeniť na predmet s výraznejším praktickým presahom. Ako by mohlo vyzerať oboznamovanie študentov stredných škôl a gymnázií so základmi práva, ukazuje inovatívny projekt Street Law. Na jeho českej webstránke nájdete (v sekcii Materiály) množstvo interaktívnych aktivít, rolových a simulačných hier, ktorých cieľom je vtiahnuť študentov do sveta práva. Až mi je ľúto, že neučím občianku! Ďalšími výbornými zdrojmi vzdelávacích materiálov pre občiansku výchovu sú aj webstránky obcanskevzdelavani.cz a vychovakobcanstvi.cz.

badatele.cz

Fungovanie prírody deti fascinuje. Prečo im ponúkať už hotové odpovede, keď ich môžu objaviť aj samy? Bádateľsky orientované vyučovanie postavené na aktívnom učení sa, by malo byť bežnou súčasťou vyučovacích hodín. Jedným z dôvodov, prečo to tak často nie je, môže byť aj nedostatok skúseností učiteľov a chýbajúce metodické materiály, ktoré by im pri aplikácii bádateľsky orientovaného vyučovania pomohli. Projekt českého vzdelávacieho centra Tereza a tímu učiteľov ponúka na uvedenej webstránke desiatky vypracovaných vyučovacích hodín pre viaceré prírodovedné predmety na prvom a druhom stupni základnej školy. Ak chcete školu premeniť na vzrušujúce miesto, kde sa žiaci neboja výziev, práve ste našli poklad. Podobne zamerané aktivity nájdete aj na webstránke slovenského projektu Vyhrňme si rukávy – pdf.truni.sk/vsr.

zlomky-hrave.cz

Webstránka je zameraná na precvičovanie zlomkov. Obsahuje rôznorodé úlohy od poznávania zlomkov, cez ich vzájomné porovnávanie, až po násobenie alebo sčítavanie. Aplikácia prispôsobuje náročnosť úloh podľa schopností hráča. Precvičovanie prebieha interaktívnou hravou formou, odpovede sú vyhodnocované okamžite aj s ukážkou správneho riešenia.  

www.dejepis21.cz

Vo verejnej debate čoraz viac počuť, že učenie o dejinách 20. storočia má na školách vážne medzery. Moderné dejiny je potrebné žiakom sprístupňovať nie nudným výkladom, ale cez aktivity, ktoré ich zaujmú, vtiahnu do centra diania a prenesú do daných historických udalostí. Sériu takýchto aktivít nájdete na hore uvedenej webstránke, ktorú je možné, napriek tomu, že je česká, vy­užívať aj v slovenských podmienkach. Okrem množstva didakticky spracovaných tém tu nájdete aj príklady dobrej praxe, metodické príručky (Pamäť a projektové vyučovanie v dejepise: bit.ly/pamatprirucka) alebo interaktívne e-learningové moduly. Verím, že práve takto bude vyzerať dejepis budúcnosti.  

www.pinfhry.sk

 Ondrej Vrábel, študent gymnázia zo Sobotišťa, naprogramoval pre svoju mentálne postihnutú sesternicu didaktické počítačové hry, ktoré sprístupnil aj verejnosti. Jeho Pinf Hry sú dostupné zadarmo pre viaceré platformy (Windows, Android, iOS). Rozhovor s ním si môžete prečítať na tu, ale aj v DOBREJ ŠKOLE z mája 2016.

skolskenoviny.sk


Máte na škole šikovných malých novinárov alebo sa na školské noviny ešte len chystáte? Vyskúšajte túto novú webstránku. Bezplatný systém umožňuje tvorbu školských online novín alebo časopisov. Okrem svojej vlastnej tvorby v ňom môžu žiaci čerpať aj informácie priamo z textových a obrazových servisov TASR a stať sa tak spravodajskými editormi. K dispozícii je redakčný a blogovací systém so šiestimi šablónami. Finálne vydanie svojich novín si môžu žiaci stiahnuť vo formáte pdf, vytlačiť a smelo vykročiť za svojimi čitateľmi. Mediálna výchova našla svoju silnú zbraň.   

zumanual.daphne.sk

Zaujímajú vás alternatívy vo vzdelávaní, nebojíte sa vykročiť aj mimo vyšliapaných chodníčkov, máte chuť spoznávať nové a meniť svoj prístup k škole a žiakom? Zoznámte sa s myšlienkami, postojmi a skúsenosťami pedagógov zo švajčiarskej alternatívnej školy Primaria, ktoré sú vďaka organizácii Daphne v slovenčine dostupné v manuáli Výživa pre učiteľov. Inšpiratívny manuál sa skladá z dvoch častí – Čo potrebuje dieťa a Človek učiteľ. Skúste si nájsť čas na čítanie, ktoré je ideálnym v období, keď sa potrebujete správne nakopnúť.   

www.fingrplay.cz

Rozumieť financiám a dokázať spravovať rodinný rozpočet sú schopnosti, ktoré škola dostatočne nerozvíja, i keď by ich mala pokrývať v rámci finančnej gramotnosti. Ak hľadáte praktické aktivity, ktoré žiakom priblížia svet peňazí, skúste to s českým e-learningovým programom FinGR Play. Hráč v nej má na starosti finančný život vybranej rodiny. Desať hracích kôl pokrýva rôzne každodenné situácie, pričom hráč získava spätnú väzbu, pomocou ktorej sa dozvie dopady svojich finančných rozhodnutí.     

www.geology.cz/svet-geologie

Geológia nepatrí medzi vedy, ktoré sa môžu pochváliť všeobecnou popularitou. Jej témy sú v škole súčasťou viacerých prírodovedných predmetov, avšak spôsob ako ich žiakom sprostredkujeme je z veľkej časti zodpovedný za nelichotivý stav geologického povedomia. Zmeniť sa to pokúša Česká geologická služba, na ktorej webstránke nájdete desiatky námetov na praktické pokusy a experimenty, pracovné listy, návrhy mikroprojektov a podrobne spracované metodiky k množstvu rôznorodých tém. Materiály sú voľne stiahnuteľné vo formáte pdf. Ak ich chcete mať pekne pokope, siahnite po kompletných metodických príručkách Geologie pro zvídavé.    

dejiny.ceskatelevize.cz 

 Animovaný seriál ČT o českých dejinách vznikol už v rokoch 2010 až 2012. Pozostáva celkovo zo 111 cca 3-minútových častí, ktoré divákov sprevádzajú dejinami od praveku až po koniec 20. storočia. Na webstránke sú dostupné nielen videá, ale aj interaktívne hry a vedomostné kvízy.

HiSTORY

Jeden dátum, dve historické udalosti, to je formát relácie RTVS s názvom HiSTORY. Naučiť sa niečo o dejinách nikdy nebolo jednoduchšie a zábavnejšie. Relácia na Dvojke sa prostredníctvom cca 4-minútových animácií sústredí na „deň týždňa“, ktorý spája dve udalosti. Ak hľadáte vhodný materiál na oživenie vyučovacích hodín dejepisu, spoznajte všetky doterajšie diely HiSTORY, ktoré nájdete na You­tube, alebo v archíve RTVS.

www.youcubed.org

Matematika nás obklopuje prakticky neustále, napriek tomu k nej má až príliš veľa ľudí odpor. Často je vnímaná ako strašidelná vedná disciplína, ktorej rozumie iba hŕstka vyvolených, pričom tí ostatní si vystačia so základnými aritmetickými operáciami. V skutočnosti je to s matematikou úplne inak. Aj o tom je jedna z najlepších tohtoročných kníh o matematike od Jo Boalerovej. Recenziu knihy Matematické cítenie si môžete prečítať v tomto článku. Autorka popularizuje matematiku nielen vystupovaním v médiách, písaním kníh, ale aj prostredníctvom uvedenej webovej stránky, cez ktorú sprostredkováva učiteľom a rodičom mnoho rád a inšpirácií, ako vzbudiť u detí a študentov nadšenie pre matematiku. Určite vás poteší, že na nej nájdete aj viacero konkrétnych návrhov vzdelávacích aktivít.  

coumim.cz

Chcete zaznamenávať pokrok svojich žiakov alebo detí vo vizuálne pútavej a prehľadnej podobe? Vyskúšajte online aplikáciu Co umím, ktorá je určená pre mapovanie schopností. Prepája formálne a neformálne vzdelávanie, zameriava sa na silné stránky dieťaťa a môže slúžiť aj ako motivačný nástroj k ďalšiemu zlepšovaniu sa. Nemusíte využívať priamo prostredie aplikácie. Možno sa stačí len inšpirovať a podobný spôsob spätnej väzby vyskúšať po svojom priamo v triedach. ​

www.respektneboli.eu

 
Chcete učiť tak, aby žiaci na vaše vyučovacie hodiny etiky, občianskej výchovy alebo dejepisu nezabudli? Tak, aby boli počas nich motivovaní, aktívni a aby ich preberaná téma zaujala? Zabudnite na chvíľu na prezentácie, interaktívne tabule a tablety – skúste to cez skupinové vyučovanie a metódu E-U-R. Bohatým zdrojom takto koncipovaných vyučovacích celkov so zameraním na ľudské práva a prácu s médiami je webstránka Respekt nebolí. Výučbové materiály vychádzajú z reálnych príbehov ľudí, ktoré sú v lekciách spracované formou textov, komiksov, audio nahrávok, krátkych animácií a videí, pričom všetky využívajú overené postupy rozvoja kritického myslenia. Autorkou väčšiny lekcií je Nina Rutová, lektorka programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a garantka projektu Médiá tvorivo.

globe-czech.cz/cz/badatelske-aktivity

 GLOBE je medzinárodný program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. Program využíva metódy bádateľsky orientovaného vyučovania, pri ktorom žiaci rozvíjajú výskumné zručnosti pri realizácii vlastných projektov. Súčasťou webstránky projektu je aj viacero konkrétnych a podrobne metodicky opísaných návrhov aktivít pre prírodovedné vzdelávanie. Dovoľte žiakom navrhovať a overovať ich vlastné hypotézy a naučiť sa viac.

bit.ly/protikorupcii

Podľa najnovšieho vydania svetového rebríčka vnímania korupcie Transparency International skončilo Slovensko na 66. mieste zo 183 hodnotených krajín. Je to piate najhoršie umiestnenie z krajín Európskej únie. S problematikou korupcie je preto dôležité oboznamovať už žiakov a študentov na školách. Pomôcť vám pri tom môže aj metodická príručka, ktorú pripravil Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Prakticky zamerané aktivity sa venujú témam ako sú: čo je dobré a čo zlé pre spoločnosť, čo je korupcia, čo je odmena, čo je nečestné konanie a čo je trestný čin, čo je klientelizmus, čo je to verejné obstarávanie alebo čo je pranie špinavých peňazí.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť