Hore

Metódy, s ktorými budete učiť hravo a efektívne

Metódy, s ktorými budete učiť hravo a efektívne

Žiadne povolanie sa nezaobíde bez znalosti techník a používania nástrojov, ktoré pomáhajú pri práci. V prípade učiteľov je potrebné aktívne využívanie rôznorodých vyučovacích metód a ich pravidelná obmena. Ak chcete učiť tak, aby ste sa nemuseli hanbiť a zároveň, aby ste žiakov nenudili a naučili ich čo najviac, je nápomocné pracovať s databázou didaktických metód. Siahnuť môžete napríklad po výbornej publikácii Moderní didaktika. Jej autor Robert Čapek vás môže inšpirovať aj prednáškou, ktorá je dostupná na tomto odkaze. Časť z nej sa venuje aj výučbe geografie (zemepisu).

V slovenčine vzniká len málo diel, ktoré by sa venovali výlučne didaktike geografie. Učebnice didaktiky podávajú dnes už prevažne prekonaný koncept geografickej výučby a sú zastarané. O to viac ma potešil objav u susedov v Česku. Na webstránke učiteľa Jindřicha Poláka, ktorá je pre mňa už dlhodobo zdrojom inšpirácie, ma zaujala zmienka o zborníku zeměpisných metod pro základní a střední školu. Jej autorom je (dnes už bývalý) gymnaziálny učiteľ Jiří Vorlíček (webstránka). 

​Zborník je voľne dostupný a obsahuje opis rôznorodých metód, s ktorými je možno učiť geografiu nielen hravo, ale aj efektívne. Viacero metód vychádza z poňatia geografie ako predmetu, ktorého cieľom nie je naplnenie žiackych hláv kvantom geografických názvov, ale najmä rozvoj ich schopností geograficky myslieť. V zborníku preto nájdete aktivitu spojenú s čítaním a interpretáciou novinových článkov, zeměpis v knižnici, návrh hodnotiacich hárkov pre žiakov, návrh projektového vyučovania, opis didaktických hier a pod.  

Nebojte sa nových chutí a ochutnajte metódy, ktoré ste ešte neskúsili. Odmenou vám bude nielen rozvoj vášho pedagogického majstrovstva, ale najmä reakcia žiakov. Stojí to za to.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť