Hore

Metódy, s ktorými budete učiť hravo a efektívne

Metódy, s ktorými budete učiť hravo a efektívne

Žiadne povolanie sa nezaobíde bez znalosti techník a používania nástrojov, ktoré pomáhajú pri práci. V prípade učiteľov je potrebné aktívne využívanie rôznorodých vyučovacích metód a ich pravidelná obmena. Ak chcete učiť tak, aby ste sa nemuseli hanbiť a zároveň, aby ste žiakov nenudili a naučili ich čo najviac, je nápomocné pracovať s databázou didaktických metód. Siahnuť môžete napríklad po výbornej publikácii Moderní didaktika. Jej autor Robert Čapek vás môže inšpirovať aj prednáškou, ktorá je dostupná na tomto odkaze. Časť z nej sa venuje aj výučbe geografie (zemepisu).

V slovenčine vzniká len málo diel, ktoré by sa venovali výlučne didaktike geografie. Učebnice didaktiky podávajú dnes už prevažne prekonaný koncept geografickej výučby a sú zastarané. O to viac ma potešil objav u susedov v Česku. Na webstránke učiteľa Jindřicha Poláka, ktorá je pre mňa už dlhodobo zdrojom inšpirácie, ma zaujala zmienka o zborníku zeměpisných metod pro základní a střední školu. Jej autorom je (dnes už bývalý) gymnaziálny učiteľ Jiří Vorlíček (webstránka). 

​Zborník je voľne dostupný a obsahuje opis rôznorodých metód, s ktorými je možno učiť geografiu nielen hravo, ale aj efektívne. Viacero metód vychádza z poňatia geografie ako predmetu, ktorého cieľom nie je naplnenie žiackych hláv kvantom geografických názvov, ale najmä rozvoj ich schopností geograficky myslieť. V zborníku preto nájdete aktivitu spojenú s čítaním a interpretáciou novinových článkov, zeměpis v knižnici, návrh hodnotiacich hárkov pre žiakov, návrh projektového vyučovania, opis didaktických hier a pod.  

Nebojte sa nových chutí a ochutnajte metódy, ktoré ste ešte neskúsili. Odmenou vám bude nielen rozvoj vášho pedagogického majstrovstva, ale najmä reakcia žiakov. Stojí to za to.  

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať