Hore

Keď sa učebnica (strašidelne) nepodarí

Keď sa učebnica (strašidelne) nepodarí

Kritika učebníc je stará ako ich dejiny. Nech je ich kvalita akákoľvek, vždy sa nájdu učitelia, ktorým plne vyhovujú a zároveň aj takí, ktorí s nimi pracovať nebudú, lebo sú podľa nich úplne príšerné.

Súčasné slovenské učebnice geografie nie sú ideálne. Po zmenách v Štátnom vzdelávacom programe sú zastaralé a v mnohých prípadoch už nezodpovedajú realite vzdelávacích štandardov. Ak chcete porovnať svoj názor na tieto učebnice s názormi ďalších učiteľov geografie, oboznámte sa s výsledkami prieskumu využívania učebníc vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý uskutočnil Štátny pedagogický ústav. 

Jeden z navrhovaných opatrení (1-12.01 na strane 54), ktoré obsahuje reformný dokument Učiace sa Slovensko sa týka aj uvoľnenia trhu s učebnicami a ponechania výberu učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy. Som presvedčený, že jeho naplnenie by bolo prínosom. 

Uvoľnenie trhu s učebnicami funguje už dlhšie aj v Česku. Štát direktívne nepredpisuje, ktorú konkrétnu učebnicu sú školy povinné vo výučbe používať, stále si však ponecháva dohľad nad kvalitou publikovaných učebníc.  

Napriek tomu sa chyby občas prihodia. Medzi tie smrteľné, ktoré by sa nemali objaviť v žiadnej učebnici, zaraďujem nielen faktické a didaktické chyby. Sú nimi aj texty, ktoré prehlbujú (alebo dokonca priam prebúdzajú) predsudky a stereotypy. 

Ten o Afrike, ktorý sa nachádza v učebnici geografie pre 7. ročník od vydavateľstva Fraus môže byt použitý ako učebnicový príklad toho, ako nemá vyzerať text v učebnici. Najskôr som si myslel, že ide o zámerne provokatívny odstavec a úlohou žiakov je jeho kritická analýza a očistenie od nezmyselne zovšeobecňujúcich tvrdení (pocitov autora?). Prečítajte si ho a sami posúďte.  

zlá učebnica

Klamlivý text o tom, že väčšina obyvateľov Afriky trpí chorobami, hladom a je vťahovaná do ozbrojených konfliktov (celkový počet obyvateľov Afriky je cca 1,2 miliardy, je tam 54 rôznorodých štátov) je doplnený o fotografie, ktoré nenechávajú nikoho na pochybách, že Afrika je o domorodých primitívnych kmeňoch, tvrdej drine a divokých zvieratách. Ukázať aj jej modernú tvár by zrejme až príliš narúšalo predstavy o čiernom kontinente

​Autorom učebnice a všetkým, ktorí majú záujem kriticky reflektovať svoje predstavy o Afrike, odporúčam publikáciu Afrika: Mýty a fakty, ktorá pozostáva nielen z teoretických kapitol, ale aj z konkrétnych návrhov vyučovacích hodín. 

Zoznámenie sa so zahraničnými učebnicami je prínosné pre každého učiteľa. Do geografických (zemepisných) učebníc z Česka môžete nahliadnuť cez ukážky strán tu alebo tu. Napriek hore uvedenému odstrašujúcemu príkladu, ide prevažne o relatívne vydarené učebnicové diela. 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť