Hore

Medzinárodná vedecká konferencia – Školská geografia (súčasnosť a perspektívy)

Medzinárodná vedecká konferencia – Školská geografia (súčasnosť a perspektívy)

Nestáva sa často, aby bola didaktike jedného vyučovacieho predmetu venovaná samostatná konferencia. O to viac nás teší medzinárodná vedecká konferencia o školskej geografii, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2017 na Katedre geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici. 

V mene jej organizátorov nám dovoľte pozvať vás na stretnutie s vysokoškolskými didaktikmi, metodikmi, odborníkmi na vzdelávanie a kolegami učiteľmi zo všetkých stupňov škôl. Prihlášku na konferenciu je možné poslať elektronicky najneskôr do 17.3.2017. Ak máte záujem o prezentáciu vlastného príspevku v rámci prednášok, postupujte prosím podľa nasledovných pokynov.  

Pre učiteľov ZŠ a SŠ budú v priebehu celej konferencie v areáli a v budove FPV UMB prebiehať praktické workshopy, orientované na ukážky vybraných foriem a metód vyučovania geografie (nové technológie vo vyučovaní geografie, bádateľsky orientované vyučovanie geografie, geografické didaktické hry, geografické vychádzky, prezentácia didaktických pracovísk a pod.) – viac informácií nájdete v 2. cirkulári konferencie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť