Hore

Atlantický obchod s otrokmi na časozbernej mape

Atlantický obchod s otrokmi na časozbernej mape

Medzinárodný obchod s otrokmi, ktorý prebiehal od 16. do 19. storočia medzi Afrikou a Amerikou, zmenil osudy celých generácií, demografickú štruktúru kontinentov a natrvalo ostáva temnou stránkou histórie ľudstva. Predpokladá sa, že počas trvania obchodu s otrokmi ich bolo cez Atlantický oceán v lodiach prepravených viac ako 10 miliónov. Len 4 percentá z nich smerovali do oblastí Severnej Ameriky. Pozrite si unikátnu animovanú mapu, ktorá zobrazuje priebeh obchodovania s otrokmi časozbernou metódou. Ak vás téma zaujíma hlbšie, detailné informácie o nej nájdete na www.slavevoyages.org. Nahliadnuť do otrokárskej lode môžete zas na tomto odkaze.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať