Hore

Enklávy a exklávy. Mapový príbeh vás to naučí

Enklávy a exklávy. Mapový príbeh vás to naučí

Politická geografia ponúka viacero pikošiek, zaujímavostí a abnormalít. Nie sú to len štáty, ktoré neexistujú, sporné územia, prekvapivý priebeh hraníc, ale aj enklávy a exklávy. Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie štátne územie alebo jeho časť, nachádzajúce sa v územnom priestore konkrétneho štátu a ním úplne obkolesené (napr. Vatikán, San Marino a Lesotho). Exklávy sú zas teritóriá oddelené od materského štátu a zároveň obklopené viacerými štátmi (napr. Kaliningrad). Ak v tom stále nemáte jasno, nezúfajte, nie je to jednoduché. Porozumieť enklávam a exklávam môžete aj vďaka výborne spracovanému mapovému príbehu, ktorý tému vysvetľuje názorne a na konkrétnych príkladoch. Mapa je ukážkou, akú podobu môžu mať učebnice geografie v budúcnosti. Téme sporných území a hraníc sa zas venuje táto mapa. Ak učíte na gymnáziu (a nemusí byť ani bilingválne) obe mapy sú vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorú by bola škoda nevyužiť.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť