Hore

Enklávy a exklávy. Mapový príbeh vás to naučí

Enklávy a exklávy. Mapový príbeh vás to naučí

Politická geografia ponúka viacero pikošiek, zaujímavostí a abnormalít. Nie sú to len štáty, ktoré neexistujú, sporné územia, prekvapivý priebeh hraníc, ale aj enklávy a exklávy. Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie štátne územie alebo jeho časť, nachádzajúce sa v územnom priestore konkrétneho štátu a ním úplne obkolesené (napr. Vatikán, San Marino a Lesotho). Exklávy sú zas teritóriá oddelené od materského štátu a zároveň obklopené viacerými štátmi (napr. Kaliningrad). Ak v tom stále nemáte jasno, nezúfajte, nie je to jednoduché. Porozumieť enklávam a exklávam môžete aj vďaka výborne spracovanému mapovému príbehu, ktorý tému vysvetľuje názorne a na konkrétnych príkladoch. Mapa je ukážkou, akú podobu môžu mať učebnice geografie v budúcnosti. Téme sporných území a hraníc sa zas venuje táto mapa. Ak učíte na gymnáziu (a nemusí byť ani bilingválne) obe mapy sú vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorú by bola škoda nevyužiť.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať