Hore

Choďte ku prameňom. Na tejto mape ich nájdete všetky

Choďte ku prameňom. Na tejto mape ich nájdete všetky

Ak je Slovensko v niečom bohaté, tak sú to určite zdroje minerálnych vôd. Na našom území nájdete tisíce prameňov. Viaceré z nich sú obľúbené, známe a navštevované, väčšinu však poznajú nanajvýš tak miestni. Schválne, skúste si v mysli spočítať koľko prameňov vo vašom okolí poznáte. Ak ste ich napočítali menej ako päť, veľa ich nepoznáte. Nevadí, vždy je čas vydať sa za prameňmi, prípadne si z nich aj nabrať vodu. Ako pomôcka pri pátraní po “vašich prameňoch” vám môže poslúžiť mapový projekt Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorý má už síce svoje roky, stále je však dobrým zdrojom informácií. Na základnej mape Slovenska si stačí vybrať konkrétny okres a následne si pozrieť podrobnú mapu jeho prameňov minerálnych vôd. Každý z prameňov na mape obsahuje základné informácie, lokalizáciu na mape veľkej mierky, niektoré aj fotografiu. Mapy môžu poslúžiť aj ako východzí zdroj informácii pri realizácii školského projektu o minerálnych prameňoch okolia. Žiaci môžu napr. porovnať súčasný stav prameňov so stavov zachyteným v projekte SAŽP, ktorého výsledky boli naposledy aktualizované v roku 2002. Zaujímavým by mohol byť aj zber vzoriek vody spojený s ich následným rozborom v špecializovaných pracoviskách (na Deň vody sú rozbory pre verejnosť zdarma).

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku