Hore

Dokument Human vás chytí za srdce

Filmovú tvorbu Yanna Arthusa-Bertranda netreba detailne predstavovať. Autor filmov Domov, Planet Ocean a série Planéta Zem zhora je späť. Najnovší film Human je zádumčivou sondou do života ľudí. Jeho dĺžka môže odradiť (celková dĺžka trochu častí je viac ako 4 hodiny), postupne sa však zvládnuť dá. Zatiaľ som si pozrel len niektoré časti. Ak divák k filmu pristupuje s otvorenou mysľou, rýchlo sa na tempo naladí a nebude mu prekážať ani jeho pomalosť. Pozrite si mozaiku príbehov a obrazov o našom svete, ktorý ponúka ponorenie sa k jadru toho, čo znamená byť človekom. Cez príbehy plné lásky, šťastia ale aj nenávisti a násilia, nás film stavia tvárou v tvár druhým a núti premýšľať o vlastnom živote. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať