Hore

Čo hovoria ľudové príslovia o niekdajšej demografii Slovenska

Čo hovoria ľudové príslovia o niekdajšej demografii Slovenska

V roku 1900 mali ženy na Slovensku v priemere viac ako 5 detí. Ako v súčasnej Ugande či Nigérii. Do roku 1960 klesla miera plodnosti na 3 deti, v súčasnosti má hodnotu cca 1,4 dieťaťa na ženu. Z tisíc detí narodených na Slovensku sa začiatkom 20. storočia 345 nedožilo 5. narodenín. Všimli ste si niekedy množstvo starých detských hrobov na cintorínoch?

Toto všetko je demografia, ktorá vplývala na život našich predkov. Pôrodnosť, úmrtnosť, význam veľkej rodiny a postavenie ženy v spoločnosti si našli cestu aj do viacerých ľudových prísloví. Pozrime sa na niekoľko z nich. Prekvapivo presne približujú faktory ovplyvňujúce pôrodnosť a početnosť rodiny v minulosti i dnes:

To je žena, čo deti rodí.


Detí a fliaš je v dome nikdy nie nazbyt. 


Bohatí ľudia sa tešia peniazmi a chudobní deťmi.

hra deti
Gustáv Mallý – Hrajúce sa deti

Kto má veci, nemá dzecí; kto má dzeci, nemá vecí.


Mnoho dzecí, málo chleba, v biede viac netreba.


Plno detí, a v dome ani suchej kôrky.

tradičná rodina
Gustáv Mallý – Príprava obeda

Sedliak čím viac detí má, tým je bohatší.


Deti – to je prvé do gazdovstva.


Jedináček – šibenáček.

Matka obraz
Dezider Milly – Tokajícka matka

Kto si rodiča v (jeho) starobe nectí, na seba si korbáč pletie.


Mám troje detí a u boha dvoje.


Najkrajšie dieťa ti najskorej čert vezme.

Rodina obraz
Oto Opršal – Rodina

Zdroje:

Príslovia pochádzajú z webstránky Ľudo Slovenský. ​Reprodukcie obrazov sú z webumenia.sk.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť