Hore

Pozrite si interaktívny historický atlas sveta

Pozrite si interaktívny historický atlas sveta

Na Lepšej geografii sme si už predstavili viacero historických máp alebo atlasov, ktoré sa venujú mapovaniu niekdajšieho sveta. Všetky sú v tomto zozname. Tentokrát sa pristavme pri pravdepodobne najväčšom historickom atlase na internete. Projekt TimeMaps World History ponúka viac ako 1500 máp, pomocou ktorých sa zoznámite s politickým usporiadaním sveta v minulosti. Pomocou časovej osi pod mapou sa môžete presúvať medzi historickými obdobiami, výberom jednej z regionálnych máp zas preskúmať oblasť, ktorá vás zaujíma bližšie. Každá mapa obsahuje aj stručný opis na nej vyznačených politických útvarov, čo môže byť osožné najmä pri skúmaní dejín oblasti, o ktorej nemáme potrebné množstvo vedomostí – napr. zmeny na mape Afriky od roku 1000 do 1950. Jednotlivé štátne útvary môžete nájsť aj v ich abecednom zozname. Učitelia dejepisu nájdu na webstránke aj množstvo podrobne spracovaných návrhov na využitie interaktívneho atlasu vo vyučovaní. Ak máte iPad alebo iPhone, zaujať by vás mohli aj dostupné aplikácie v AppStore.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať