Hore

Francúzsko prekresľuje mapu regiónov

Francúzsko prekresľuje mapu regiónov

Francúzsko bude na prelome rokov 2015-2016 prekresľovať hranice svojich regiónov. Súčasných 22 regiónov sa od 1. januára redukuje len na 13. Väčšie a ľudnatejšie regióny vzniknú spájaním predchádzajúcich menších. Ich názvy sa zložia z názvov doterajších regiónov, aby sa predišlo pocitu straty identity. Viaceré mestá stratia svoje postavenie administratívneho centra regiónu – Montpellier stratí túto funkciu napríklad v prospech Toulouse.  Z pohľadu Slovenska prekvapiví proces k väčšej centralizácii má za cieľ ušetriť  financie na správe vecí verejných. Mapa nižšie, ktorá túto reformu vo Francúzsku zobrazuje pochádza z článku v The Economist.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály