Hore

Francúzsko prekresľuje mapu regiónov

Francúzsko prekresľuje mapu regiónov

Francúzsko bude na prelome rokov 2015-2016 prekresľovať hranice svojich regiónov. Súčasných 22 regiónov sa od 1. januára redukuje len na 13. Väčšie a ľudnatejšie regióny vzniknú spájaním predchádzajúcich menších. Ich názvy sa zložia z názvov doterajších regiónov, aby sa predišlo pocitu straty identity. Viaceré mestá stratia svoje postavenie administratívneho centra regiónu – Montpellier stratí túto funkciu napríklad v prospech Toulouse.  Z pohľadu Slovenska prekvapiví proces k väčšej centralizácii má za cieľ ušetriť  financie na správe vecí verejných. Mapa nižšie, ktorá túto reformu vo Francúzsku zobrazuje pochádza z článku v The Economist.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku