Hore

Kde v Európe počet obyvateľov rastie a kde klesá? Podrobná mapa s údajmi až po úroveň obcí

Kde v Európe počet obyvateľov rastie a kde klesá? Podrobná mapa s údajmi až po úroveň obcí

Ako sa mení počet obyvateľov v jednotlivých častiach Európy? Kde populácia rastie a kde klesá? Pozrite si jedinečnú mapu, ktorá zobrazuje vývoj počtu obyvateľov medzi rokmi 2001 – 2011 až po úroveň obcí. Zmeny v celkovom pohybe obyvateľstva prinášajú informácie nielen o tom, kde je vyššia pôrodnosť ako úmrtnosť, ale najmä identifikujú ekonomické rozdiely medzi oblasťami. Tie, ktorých počet obyvateľov klesá sú vo väčšine prípadov ekonomicky deprimovanejšie (resp. vidiecke) oblasti. Naopak, obyvatelia pribúdajú najmä v ekonomicky prosperujúcich (resp. rýchlo sa rozvíjajúcich) častiach Európy, pri ktorých funguje ich gravitačná sila. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku