Hore

Geografické výzvy štátov podľa Statfor Intelligence

Geografické výzvy štátov podľa Statfor Intelligence

Videá od Statfor Intelligence v krátkosti analyzujú tzv. geografické výzvy, ktorým čelia jednotlivé štáty sveta.  Pre ich stručnosť a kvalitu spracovania som si obľúbil už dávnejšie. Aj preto ma potešila mapa, ktorá prehľadne znázorňuje všetky doteraz vytvorené videá. Pozrite si analýzu štátov, ktoré vás práve zaujímajú. Videá môže poslúžiť aj ako výborný materiál na vyučovacie hodiny gymnaziálnej geografie. Samozrejme s podmienkou, že študenti majú aspoň aké-také znalosti angličtiny. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku