Hore

Hovoríte po anglicky? Pred 500 rokmi by ste jej rozumeli len ťažko

Jazyk je živý organizmus, ktorý sa neustále mení a vyvíja. Dôkazom tohto tvrdenia môže byť aj slovenská filmová tvorba zo 60-tych rokov 20. storočia, v ktorej herci vyslovujú slová odlišne od toho, ako ich poznáme dnes. Neviem ako znela slovenčina spred 500 rokov, podobu takto starej angličtiny si však môžete vypočuť na príklade básne Speke Parott od anglického básnika Johna Skeltona (1463 – 1529). Báseň, ktorá bola v dobe svojho vzniku politickou satirou, sa stala nečakane virálnou v podobe videa, za ktorým stoja holandskí študenti a ich vyučujúci. Vypočujte si jej nahrávku a sami posúďte, ako by ste sa dohovorili v stredovekom Anglicku.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať