Hore

Jazyky v ohrození

Jazyky v ohrození

Viac ako polovici zo všetkých 7105 jazykov, ktorými sa vo svete dnes hovorí, hrozí do konca tohto storočia zánik. Pojem vyhynutie, ako ho používame v prípade straty rastlinných alebo živočíšnych druhov je tiež namieste. Jazyk zaniká, keď už nie sú ľudia, ktorí sa ním dorozumievajú. Pre kultúrne hodnoty národov má strata jazyka katastrofálne následky – zanikajú nielen staré príbehy. Používanie toho-ktorého jazyka, jeho slovná zásoba a pravidlá, to všetko formuje aj spôsob ako o svete premýšľame. Keď v roku 2010 preletela médiami správa o smrti posledného človeka, ktorý používal jazyk Bo, fascinovala ma. Aký je to pocit byť posledným, ktorý rozpráva jazykom svojho detstva, nemať sa s kým porozprávať a vedieť, že s vami zahynie aj jazyk vašich predkov? Téme ohrozených jazykov sveta sa venujú viaceré interaktívne mapy, ktoré obsahujú nielen základné informácie o jazykoch, ale aj audio ukážky viacerých z nich. Ako prvú mapu odporúčam One World, Many Voices: Endangered Languages and Cultural Heritage. Zaujímavým je aj projekt National Geographic s názvom Dissapearing Languages. Koho by téma zaujala ešte viac, môže sa oboznámiť aj s podrobnými informáciami z projektu Endangered Languages

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť