Hore

Jazyky v ohrození

Jazyky v ohrození

Viac ako polovici zo všetkých 7105 jazykov, ktorými sa vo svete dnes hovorí, hrozí do konca tohto storočia zánik. Pojem vyhynutie, ako ho používame v prípade straty rastlinných alebo živočíšnych druhov je tiež namieste. Jazyk zaniká, keď už nie sú ľudia, ktorí sa ním dorozumievajú. Pre kultúrne hodnoty národov má strata jazyka katastrofálne následky – zanikajú nielen staré príbehy. Používanie toho-ktorého jazyka, jeho slovná zásoba a pravidlá, to všetko formuje aj spôsob ako o svete premýšľame. Keď v roku 2010 preletela médiami správa o smrti posledného človeka, ktorý používal jazyk Bo, fascinovala ma. Aký je to pocit byť posledným, ktorý rozpráva jazykom svojho detstva, nemať sa s kým porozprávať a vedieť, že s vami zahynie aj jazyk vašich predkov? Téme ohrozených jazykov sveta sa venujú viaceré interaktívne mapy, ktoré obsahujú nielen základné informácie o jazykoch, ale aj audio ukážky viacerých z nich. Ako prvú mapu odporúčam One World, Many Voices: Endangered Languages and Cultural Heritage. Zaujímavým je aj projekt National Geographic s názvom Dissapearing Languages. Koho by téma zaujala ešte viac, môže sa oboznámiť aj s podrobnými informáciami z projektu Endangered Languages

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť