Hore

Keď nemôžu ísť deti do školy, musí prísť škola za nimi

Podľa štatistík nemá prístup k školskému vzdelávaniu približne 60 miliónov detí. Väčšina pochádza zo Subsaharskej Afriky a Južnej Ázie. Netreba však prepadať skepse, možnosti prístupu ku vzdelaniu sa celosvetovo zlepšujú (správa). Malým, no o to viac potrebným príspevkom k vzdelávaniu detí chudobných rodín je aj projekt School on Wheels (autobus na kolesách). Autobus premenený na školskú triedu obieha slumy najväčšieho indického mesta Bombaj (viac ako 40 percent obyvateľov mesta žije v slumoch), aby denne poskytol aspoň niekoľkohodinové vzdelávanie pre deti, ktoré by kvôli pracovným alebo iným povinnostiam inak šancu na vzdelanie nemali. Viac sa o projekte dočítate v tomto článku

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať