Hore

Katedrála v Cuscu vyrastá z inkských základov

Katedrála v Cuscu vyrastá z inkských základov

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, hlavný chrám rímsko-katolíckej cirkvi dnešného Peru, ktorý v Cuscu vybudovali Španieli po tom, čo zničili ríšu Inkov, vyrastá na základoch starého chrámu. Po dobytí hlavného mesta Inkov Španieli chrám Qurikancha vyplienili – zlaté sochy a výzdobu roztavili, stavbu zničili. Pôvodné murivo niekdajšieho najväčšieho chrámu inkskej ríše je dodnes viditeľné ako tmavšia spodná vrstva väčších kamenných blokov. Viac sa o chráme a jeho premene na kresťanský svätostánok (mapa) dočítate v článku na The Guardian

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať