Hore

Koľko spôsobov tvorby poznámok poznáte? Zoznámte sa s novými.

Koľko spôsobov tvorby poznámok poznáte? Vyžadujete, aby si žiaci váš výklad počas vyučovania poznámkovali? Priznám sa, všetky svoje prezentácie som so žiakmi zdieľal online a písanie poznámok som považoval za zbytočnú stratu času, ktorý sa dá využiť oveľa efektívnejšie. Spätne uvažujem, že som sa mohol mýliť. Viaceré štúdie dokazujú, že tvorba poznámok pomáha žiakom v procese učenia sa. Musí byť však dodržaná základná podmienka – poznámkovanie nesmie byť len bezmyšlienkovitým prepisom zápiskov z tabule do žiackych zošitov. Od istého veku by si mali byť žiaci schopní tvoriť vlastné poznámky, systémom, ktorí im vyhovuje najlepšie. Kto iný ich to naučí, ak nie práve učitelia? Zaujíma ich vôbec, aké poznámky si žiaci na ich hodinách zapisujú (prieskum)? Ak chcete spoznať viacero spôsobov tvorby poznámok, pozrite si krátke video nižšie. Bohužiaľ, len v angličtine. Podrobnejší opis toho, ako žiakov naučiť robiť si lepšie poznámky nájdete aj v tomto článku.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály