Hore

Kováč, mlynár alebo pastier? Pozrite si mapu najbežnejších európskych priezvisk spojených s povolaniami a remeslami

Kováč, mlynár alebo pastier? Pozrite si mapu najbežnejších európskych priezvisk spojených s povolaniami a remeslami

Už dávnejšie sa internetom šírila mapa Európy, na ktorej boli pri štátoch uvedené v nich najpoužívanejšie priezviská. Na Slovensku je podľa sčítania obyvateľov najbežnejších priezviskom Horváth. Zaujímavé najmä pri jeho pôvodnom význame – Chorvát. Pôvod na Slovensku používaných priezvisk si môžete vyhľadať na tomto odkaze, alebo ešte lepšie v knihe Naše priezviskáAutor mapy, ktorú vidíte nižšie sa rozhodol pre trochu iný prístup v mapovaní priezvisk Európy. Pre každý štát Európy v mape vyznačil najpoužívanejšie priezvisko odvodené od povolania alebo remesla. Práve táto kategória priezvisk je v Európe najbežnejšia. Poznáme to aj zo Slovenska – Kováč, Debnár, Šoltýs a pod. Štáty, ktoré majú svoje najpoužívanejšie priezviská rovnakého významu sú na mape zobrazené rovnakou farbou. Výsledok je celkom prekvapivý. Vo väčšine európskych štátov dominuje Kováč – či už ako Smith vo Veľkej Británii, Lefebvre vo Francúzsku, Ferrari v Taliansku atď. V germánskych štátoch zas vedie mlynár. Balkán je typický priezviskami odvodenými od náboženských profesií – kňaz, farár a pod. Ako Farárik by som tam preto vôbec nevytŕčal 🙂

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály