Hore

Kováč, mlynár alebo pastier? Pozrite si mapu najbežnejších európskych priezvisk spojených s povolaniami a remeslami

Kováč, mlynár alebo pastier? Pozrite si mapu najbežnejších európskych priezvisk spojených s povolaniami a remeslami

Už dávnejšie sa internetom šírila mapa Európy, na ktorej boli pri štátoch uvedené v nich najpoužívanejšie priezviská. Na Slovensku je podľa sčítania obyvateľov najbežnejších priezviskom Horváth. Zaujímavé najmä pri jeho pôvodnom význame – Chorvát. Pôvod na Slovensku používaných priezvisk si môžete vyhľadať na tomto odkaze, alebo ešte lepšie v knihe Naše priezviskáAutor mapy, ktorú vidíte nižšie sa rozhodol pre trochu iný prístup v mapovaní priezvisk Európy. Pre každý štát Európy v mape vyznačil najpoužívanejšie priezvisko odvodené od povolania alebo remesla. Práve táto kategória priezvisk je v Európe najbežnejšia. Poznáme to aj zo Slovenska – Kováč, Debnár, Šoltýs a pod. Štáty, ktoré majú svoje najpoužívanejšie priezviská rovnakého významu sú na mape zobrazené rovnakou farbou. Výsledok je celkom prekvapivý. Vo väčšine európskych štátov dominuje Kováč – či už ako Smith vo Veľkej Británii, Lefebvre vo Francúzsku, Ferrari v Taliansku atď. V germánskych štátoch zas vedie mlynár. Balkán je typický priezviskami odvodenými od náboženských profesií – kňaz, farár a pod. Ako Farárik by som tam preto vôbec nevytŕčal 🙂

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť