Hore

Rozmanitá krása Etiópie

Rozmanitá krása Etiópie

Afrika sa nedá vtesnať do stručného opisu bez toho, aby sme ju sploštili na verziu našich stereotypných predstáv o nej. Jej rozmanitosť vyráža nepripravenému Európanovi dych. V rámci jednej krajiny sa tu striedajú pestré prírodné pomery, etniká a kultúry, ktorých spoznanie by zabralo roky usilovného výskumu. Pri Etiópii to platí dvojnásobne. Krajina na streche Afriky s dávnou kresťanskou kultúrou i doteraz izolovanými etnikami je mozaikou, ktorá sa nedá vtesnať do akejkoľvek škatuľky. Dôkazom je aj fascinujúci výber fotografií Beauty and Color: Scenes from Ethiopia

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať