Hore

Kuriozity a menej známe skutočnosti politickej geografie

Kuriozity a menej známe skutočnosti politickej geografie

Súčasné politické usporiadanie sveta je výsledkom dlhého historického vývoja, počas ktorého prešlo mnohými turbulenciami. Zmeny na mape sveta za ostatných 5000 rokov zobrazuje interaktívny historický atlas GeaCron. Ako sa od stredoveku po súčasnosť menila Európa si môžete pozrieť aj v animovanej časozbernej mape. V prípade, že chceme spoznať aj jemnejšie odtienky a kuriozity politického usporiadania sveta, musíme siahnuť po niečom viac špecifickom. Napríklad po mapovom príbehu The World’s Troubled Lands and Political Curiosities, ktorý pojednáva o viacerých menej známych aspektoch politickej geografie. Nájdete v ňom mapu federatívnych štátov sveta, autonómne regióny, národy bez vlastného štátu, separatistické územia, oficiálne neuznané štáty, sporné územia, závislé územia, alebo enklávy a exklávy (osobitne sa im venuje tento mapový príbeh). Mapový príbeh vhodne dopĺňa zberateľský kúsok – knihu Atlas zemí, které neexistují

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť