Hore

Kuriozity a menej známe skutočnosti politickej geografie

Kuriozity a menej známe skutočnosti politickej geografie

Súčasné politické usporiadanie sveta je výsledkom dlhého historického vývoja, počas ktorého prešlo mnohými turbulenciami. Zmeny na mape sveta za ostatných 5000 rokov zobrazuje interaktívny historický atlas GeaCron. Ako sa od stredoveku po súčasnosť menila Európa si môžete pozrieť aj v animovanej časozbernej mape. V prípade, že chceme spoznať aj jemnejšie odtienky a kuriozity politického usporiadania sveta, musíme siahnuť po niečom viac špecifickom. Napríklad po mapovom príbehu The World’s Troubled Lands and Political Curiosities, ktorý pojednáva o viacerých menej známych aspektoch politickej geografie. Nájdete v ňom mapu federatívnych štátov sveta, autonómne regióny, národy bez vlastného štátu, separatistické územia, oficiálne neuznané štáty, sporné územia, závislé územia, alebo enklávy a exklávy (osobitne sa im venuje tento mapový príbeh). Mapový príbeh vhodne dopĺňa zberateľský kúsok – knihu Atlas zemí, které neexistují

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť