Hore

Život za plotom. Pozrite si mapu bariér na medzištátnych hraniciach

Život za plotom. Pozrite si mapu bariér na medzištátnych hraniciach

Svet sa zdal byť ešte donedávna na ceste k vzájomnej otvorenosti medzi národmi. V ostatnom desaťročí však badať skôr opačný trend uzatvárania hraníc. Jedným z voľebných sľubov Donalda Trumpa bola výstavba múru na americko-mexických hraniciach, nezaháľajú ani ostatné štáty. Najdlhšia medzinárodná bariéra (dlhšia ako 3000 km) medzi Indiou a Pakistanom je stále vo výstavbe, nedávno vznikol aj plot medzi Nórskom a Ruskom. Stručný zoznam medzinárodných bariér je dostupný na Wikipedii. Ak chcete spoznať jednotlivé typy bariér bližšie, pozrite si infografiku nižšie, v interaktívnej podobe je dostupná na tomto odkaze. Prehľadnú mapa strážených hraníc nájdete aj v článku The Economist, interaktívny príbeh zas na The Guardian. Téme medzinárodných bariér sa venuje aj návrh vyučovacej hodiny s názvom Pozor, kontrola!, ktorý je dostupný v metodickej príručke Učíme (sa) v globálnych súvislostiach na strane 69. 

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály