Hore

Mapa železničnej siete Rakúsko-Uhorska

Mapa železničnej siete Rakúsko-Uhorska

Druhá polovica 19. storočia sa nielen v západnej Európe, ale aj v Rakúsko-Uhorsku niesla v znamení industrializácie a výstavby železníc (stručné dejiny výstavby železníc na Slovensku), ktoré od základov zmenili vnímanie vzdialeností. Veľká ríša s rastúcou priemyselnou výrobou potrebovala funkčný systém železníc, ktorý by prepájal jej jednotlivé časti. Dobudovanie Košicko-bohumínskej železnice v roku 1872 napr. spojilo východ Slovenska so Sliezskom. Ako vyzerali železnice Rakúsko-Uhorska si môžete pozrieť na dobovej mape nižšie, alebo na podrobne spracovanej mape, ktorá zachytáva stav z roku 1890. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať