Hore

Mozaikový klenot Ravenna

Mozaikový klenot Ravenna

Máloktorý štát sveta sa môže pochváliť takou koncentráciou a kvalitou historických pamiatok a umenia, ako Taliansko. Je tam toho toľko, že v tieni Ríma, Benátok alebo Florencie ostáva množstvo svetových unikátov. Jedným z nich je nepochybne Ravenna. Mesto bolo nakrátko centrom Rímskej ríše, v 5. až 6. storočí hlavným mestom Ostrogótov, neskôr prekvitalo pod nadvládou Byzancie a Benátok. Postupne však jeho význam klesal a v súčasnosti v ňom žije menej ako 150 tisíc obyvateľov. Ravenna je preslávená najmä fascinujúcou mozaikovou výzdobou z byzantských čias. Mozaiky využívali umelo vytvorené sklené dosky, pokryté zlatou alebo striebornou fóliou. Tie sa lámali na malé štvorčeky a z nich vytvárali rozsiahle mozaiky. Ako motívy sa obyčajne volili výjavy zo Starého a Nového zákona, pričom najmä Ježiša Krista zobrazovali ako Svetovládcu a nie ako trpiaceho na kríži. Monumenty Ravenny môžete spoznať cez oficiálnu stránku UNESCO. Kostolom San Vitale, v ktorom sa nachádza aj mozaika na fotografii, vás môže previesť zas toto video

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii