Hore

Panoramatické mapy miest pred letectvom a snímkovaním

Panoramatické mapy miest pred letectvom a snímkovaním

Stačí niekoľko kliknutí myšou a letíte nad ľubovoľným mestom. Google Earth a iné aplikácie umožňujú spoznávať svet pohľadom vtákov (bird’s-eye view / aerial view) vo vysokom rozlíšení a presnosti. Zobrazovanie miest v relatívne presných nákresoch bolo populárne už v 16. storočí, o čom svedčí aj šesťzväzková publikácia Civitates orbis terrarum, ktorá obsahuje 546 najvýznamnejších miest vtedajšieho sveta. Nákresy sa časom vyvíjali k vyššej vernosti zobrazenia a koncom 19. storočia dosiahli svoj vrchol sériou tzv. panoramatických máp miest v Spojených štátoch amerických. Najväčšou z nich je Pictorial St Louis: the Great Metropolis of the Mississippi Valley (celkový zoomovateľný pohľadjednotlivé litografické platnearchív Library of Congress) ktorá pozostáva zo 110 litografických platní a dosahuje celkovú veľkosť až 2,9 x 7,3 metra. Zobrazuje každú jednotlivú budovu v metropolitnej oblasti súdobého St Louis. A to všetko zakreslené v dychberúcich detailoch. Najmä, keď si uvedomíme, že autor diela Camille N. Dry nepracoval s leteckými fotografiami, ale celé dielo vytvoril na základe svojich vlastných náčrtov a skíc, ktoré vznikli priamo v uliciach. Koncom 19. storočia vychádzali panoramatické nákresy amerických miest vo vysokých nákladoch a stali sa módnym doplnkom domácností (pozrite si napr. New YorkSan Francisco a New Orleans). Nástupom fotografií sa ich popularita postupne vytratila. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť